Pågående Leader projekt

Leader projekt


Våren 2018 fick vi besked om att vi kunde köra igång vårt Leader projekt i Högagärdebacken som vi sökt medel för.
Projektets huvudmål var att göra anläggningen säkrare och miljövänligare.
Under hela 2018 jobbade vi med detta projekt och ser nu att det har gjorts stora resultat.
Dieselkompressorn har bytts ut till en eldriven kompressor och flyttats till ett nybyggt hus. Byglarna i liften har bytts ut mot nya.

top